ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ                                                                                                                                              Середа, 21.08.2019, 11:02
Городенківська районна державна адміністрація
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Тематичні розділи
Економіка, фінанси [190]
Соціальний захист [245]
Агропромисловий розвиток [179]
Молодь і спорт [463]
Діти [320]
Релігія, Культура. Туризм [431]
Освіта [289]
Місцеве самоврядування [57]
Оперативна інформація управління з питань надзвичайних ситуацій [267]
Правопорядок, оборонна та мобілізац [69]
Суспільно-політична ситуація, євроінтеграційні процеси, співпраця з м.Бжег (Польща) [658]
Місцеві ЗМІ [19]
Охорона здоров'я [58]
Статистика інформує [559]
Пенсійне забезпечення [123]
Управління юстиції інформує [182]
Інвестиції та інвестиційні проекти [18]
Державна податкова інспекція [334]
РЦСССДМ [195]
Нормативно-правові акти [9]
Нормативно-правові акти, що належать до компетенції РДА, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню
Відомості про взаємодію з громадською радою та її діяльністю [16]
Звернення громадян [26]
Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадскістю [817]
Державний реєстр виборців [5]
Центр зайнятості [54]
Архів [1]
Архітектура та містобудування [7]
Відомості про проведення консультацій з громадськістю [2]
Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки
Громадська експертиза та обговорення [5]
Виконання Закону України "Про очищення влади" [20]
Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади [4]
Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення [1]
Виконання місцевого бюджету [10]
Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти [3]
Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції РДА [1]
Цільовві програми у відповідній сфері [1]
Регуляторна діяльність [2]
Регуляторна діяльність: плани підготовки регуляторних актів; повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів; звіти про відстеження результативності; реєстр регулярних актів
Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації [1]
Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян чи органу
Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів [1]
Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів. у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня
Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності [1]
Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів [1]
Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів)
Порядок оскарження прийнятих рішень [1]
Основні функції структурних підрозділів [1]
Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників
Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника [1]
Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників
Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання [1]
Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції
Територіальні органи [0]
Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установ [1]
Соціально-економічний розвиток регіону [0]
Показники розрахунків за енергоносії [2]
Антикорупційна діяльність [0]
Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник [1]

ПОГОДЖЕНО:                                                                      

Голова профкому

працівників райдержадміністрації

та районної ради

 

_____________ В.В. Мукан

 

3 лютого 2015 року

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зборами трудового колективу апарату  Городенківської

районної державної

адміністрації

 

 

Протокол №1

3 лютого  2015 року

 

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

апарату Городенківської районної державної адміністрації

 

І. Загальні положення

  1. Відповідно до Конституції України, Кодексу Законів про працю України, Закону України ”Про державну службу” всім громадянам України гарантується право на працю, тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державного мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи. Держава створює умови для ефективності зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню кваліфікації, а в необхідних випадках, забезпечує перепідготовку осіб, вивільнених у результаті переходу на ринкову економіку.

Обов’язок і права кожного громадянина України – сумлінна праця по обраній ним професії, спеціальності, посаді, дотримання трудової дисципліни.

Трудова дисципліна забезпечується створенням організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за  сумлінну працю.

  1. Правила внутрішнього трудового розпорядку приймаються з метою сприяння виховання у працівників сумлінного ставлення до праці, подальшого зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, своєчасного і якісного виконання поставлених завдань.
  2. Ці Правила поширюються на всіх працівників апарату районної державної адміністрації (далі – апарату).

 

ІІ. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Прийняття на державну службу здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів України.

2.2. При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний подати:

- особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4х6 сантиметрів;

- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

- відповідно до статті 13 Закону України “Про державну службу” відомості про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан особи, що претендує на заняття посади державного службовця і членів його сім'ї;

- підписані претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами поведінки державного службовця;

- згода про проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов`язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- згода на обробку персональних даних особи;

- заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;

- направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів);

- заяву про участь у конкурсі (для осіб, які призначаються на конкурсній основі);

- заяву для проходження стажування на відповідній посаді, індивідуальний план стажування та доповідна записка про стажування з висновками керівника структурного підрозділу (для осіб, які проходили стажування);

- заяву щодо призначення на відповідну посаду;

- Присягу державного службовця,  скріплену  підписом державного службовця (для осіб, уперше прийнятих на державну службу);

- копії документів про надані пільги;

- копію паспорта;

- медична довідка форми 133-о;

- копію військового квитка (для військовозобов'язаних);

- трудову книжку оформлену в установленому порядку, а якщо працівник поступає на роботу вперше – довідку про останнє заняття.

 

2.3. Не можуть бути призначеними на посаду особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

-  в інших випадках, встановлених законами України.

При прийомі на роботу забороняється вимагати від осіб відомості про їх партійну та національну приналежність, релігійні переконання, походження і документи, подання  яких не передбачено законодавством.

 

 2.4. При поступленні працівника на роботу керівник апарату райдержадміністрації зобов’язаний:

- ознайомити працівника із розпорядженням голови про прийняття на роботу під розпис. Фактичний допуск до роботи працівника вважається дійсним незалежно від того, був чи не був оформлений прийом належним чином;

- ознайомити працівника з роботою, що йому доручається, умовами і розміром оплати праці, посадовою інструкцією, Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, текстом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також із Загальними правилами поведінки державного службовця;

- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- провести інструктаж по техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці та протипожежній безпеці;

- організувати ведення на всіх працівників трудових книжок в передбаченому законом порядку.

 

2.5. При звільненні працівників керівник апарату зобов’язаний:

- видавати в день звільнення працівника трудову книжку з внесеними в неї записами про звільнення і провести з ним повний розрахунок;

- при розірванні трудового договору з ініціативи керівництва райдержадміністрації працівнику в день звільнення вручається під розпис копія розпорядження про звільнення.

Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

ІІІ. Основні обовязки працівників

3.1. Основними обов’язками державних службовців є:

- додержання Конституції України та інших актів законодавства України;

- забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;

- недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина;

- безпосереднє виконання покладених на них службових обов'язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання обов'язків державної служби, а також іншої інформації, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

- постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації;

- сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість в роботі;

- державний службовець повинен діяти в межах своїх повноважень.

У разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов’язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу.

- дотримуватись вимог по охороні праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони, які передбачені відповідними правилами та інструкціями;

- приймати міри по усуненню причин та умов, які перешкоджають нормальній роботі, і терміново повідомити про це адміністрацію;

- утримувати своє робоче місце, в чистоті та справному стані, а також дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

- ефективно використовувати техніку та інше офісне обладнання, бережно відноситись до нього, економно та раціонально використовувати витратні матеріали, електричну енергію та інші матеріальні ресурси;

- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

- не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця;

- коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник по своїй спеціальності, кваліфікації, визначається Законом України “Про державну службу”, “Загальними правилами поведінки державних службовців”, Положенням про апарат, положенням про структурний підрозділ апарату, посадовою інструкцією затвердженою в установленому порядку, річними, квартальними, місячними планами роботи апарату, річними планами роботи з кадрами, дорученнями, вказівками безпосередніх керівників.

 

ІV. Основні обов’язки керівних працівників

4.1. Керівні працівники апарату зобов’язані:

- правильно організувати працю працівників, щоб кожен працівник по своїй спеціальності та кваліфікації, мав закріплене за собою робоче місце, своєчасно був ознайомлений з встановленим завданням і забезпечений  роботою на протязі всього робочого дня;

- забезпечити здорові та безпечні умови праці, справний стан техніки та іншого офісного обладнання, а також нормативні запаси витратних матеріалів необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;

- створювати умови для зростання продуктивності праці шляхом впровадження нових досягнень науки, техніки, здійснювати заходи по підвищенню ефективності виробництва, якості роботи, покращенню організації та підвищенню культури виробництва;

- організувати вивчення розповсюдження та впровадження передових прийомів та методів праці;

- виплачувати заробітну плату в установленні терміни;

- забезпечувати дотримання трудової та виробничої дисципліни, постійно здійснювати організаторську та виховну роботу;

- дотримуватись законодавства про працю та правил охорони праці;

- приймати необхідні заходи по профілактиці виробничого травматизму, професійних та інших захворювань робітників та службовців. У випадках, передбачених законодавством, своєчасно надати пільги у зв’язку з шкідливими умовами праці;

- постійно контролювати знання та дотримання працівниками інструкцій по техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці та протипожежній охороні;

- своєчасно розглядати та впроваджувати винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

- забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників;

- уважно ставитись до потреб працівників, забезпечувати покращення їх життєвих та культурно-побутових умов, надавати допомогу в кооперативному та індивідуальному житловому будівництві, організувати облік (контрольний список) працівників, які потребують покращення житлових умов, відповідно діючого законодавства та забезпечувати широку гласність при вирішенні цих питань.

 

V. Робочий час та його використання

5.1. Нормативна тривалість робочого часу для працівників апарату райдержадміністрації встановлюється  40 годин на тиждень або п’ятиденний робочий тиждень.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи скорочується на 1 годину. Вихідні дні - субота, неділя.

5.2. Розпорядок роботи наступний:

- початок роботи: 8-00 год.;

- обідня  перерва: з 12.00-13.00 год.;

- закінчення роботи: 17-15 год., а у п’ятницю та передсвяткові дні до 16.00.

5.3. Для  виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці апарату зобов’язані за розпорядженням голови райдержадміністрації з’являтися на  службу  у  вихідні,  святкові  та неробочі дні,  робота за які компенсується відповідно  до  чинного трудового законодавства.

5.4. За рішенням голови райдержадміністрації державні службовці можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка  залишилася, надається державному службовцю у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

5.5. Працівника, який з’явився на роботу у нетверезому стані, не допускається до роботи у цей робочий день, і керівником апарату вживаються заходи відповідно до законодавства України.

5.6. Забороняється в робочий час:

- відривати працівника від безпосередньої роботи для виконання громадських обов’язків та проведення різних заходів, непов’язаних з виробничою діяльністю (семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки, тощо);

- проводити збори, засідання по громадських справах.

5.7. Черговість надання щорічної відпустки встановлюється графіком, затвердженим головою райдержадміністрації за погодженням з профспілковим комітетом.

5.8. Графік відпусток складається на кожний календарний рік, затверджується не пізніше 31 січня кожного року і доводиться до відома всіх працівників

 

VI. Заохочення за успіхи у праці

6.1. За сумлінне виконання своїх трудових обов’язків, підвищення продуктивності праці, якості, тривалу і сумлінну працю, інші досягнення у роботі застосовуються наступні заохочення:

- оголошення подяки;.

- виплата премії;

- нагородження цінним подарунком.

Допускається поєднання декількох заохочень. Заохочення, оголошені розпорядженням, вносяться в трудову книжку працівника. При застосуванні мір заохочення забезпечується поєднання морального і матеріального стимулювання праці.

6.2. За сумлінну безперервну працю в державних органах, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.3. За особливі трудові заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Дисциплінарні стягнення застосовуються до державного службовця за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а  також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює. До таких заходів відносяться:

- попередження про неповну службову відповідність;

- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані не тільки заходи дисциплінарної відповідальності, передбачені Законом України «Про державну службу», але й чинним законодавством про працю України.  До таких заходів стягнення відносяться:

- догана;

- звільнення.

7.3. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання по вині працівника покладених на нього трудових обов’язків, або порушення режиму роботи, тягне за собою повне або часткове позбавлення премій, винагород, що передбачаються Положенням про преміювання у порядку і розмірах, передбачених останнім.

7.4. Замість застосування до порушника дисциплінарного стягнення керівник апарату вправі передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд ради трудового колективу.

7.5. При скоєнні працівником прогулу без поважних причин, появи на роботі у стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння до нього застосовуються заходи дисциплінарного або громадського стягнення, він позбавляється усіх видів премій і винагород на весь період застосування .

7.6. Дисциплінарні стягнення застосовуються головою районної державної адміністрації і оголошуються розпорядженням, який доводиться працівнику під розпис не пізніше трьох днів з моменту оголошення.

7.7. Рада трудового колективу, розглядаючи передані їй адміністрацією матеріали про порушення трудової дисципліни, може застосовувати до порушника громадське стягнення – громадську догану.

7.8. До застосування мір дисциплінарного або громадського стягнення від порушника потрібно взяти пояснення в письмовій формі.

Відмова від дачі пояснення не є перешкодою  для застосування стягнення.

Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення порушення, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби або перебування у щорічній відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня допущення порушення.

7.9. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При застосуванні враховується важкість скоєного порушення, обставини, за яких його було допущено, попередня робота та поведінка працівника.

7.10. Якщо протягом року з дня застосування до працівника не будуть застосовані нові дисциплінарні стягнення, то працівник вважається таким, що не був покараний.

Дисциплінарне стягнення може бути знято достроково за пропозицією керівника апарату, якщо працівник не допускає нових порушень і проявив себе, як сумлінний працівник.

Зняття стягнення оформляється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

VIII. Заключні положення

8.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються на видному місці.

8.2. Працівники апарату ознайомлюються із зазначеними Правилами під розпис (список додається).

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                    С.М.Михайлюк

Форма входу
Друзі сайту
Карта захисних споруд
цивільного захисту
Українське національне інформаційне агенство
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Городенківська РДА © 2019 Хостинг від uCoz