ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ                                                                                                                                              Середа, 21.08.2019, 12:09
Городенківська районна державна адміністрація
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Тематичні розділи
Економіка, фінанси [190]
Соціальний захист [245]
Агропромисловий розвиток [179]
Молодь і спорт [463]
Діти [320]
Релігія, Культура. Туризм [431]
Освіта [289]
Місцеве самоврядування [57]
Оперативна інформація управління з питань надзвичайних ситуацій [267]
Правопорядок, оборонна та мобілізац [69]
Суспільно-політична ситуація, євроінтеграційні процеси, співпраця з м.Бжег (Польща) [658]
Місцеві ЗМІ [19]
Охорона здоров'я [58]
Статистика інформує [559]
Пенсійне забезпечення [123]
Управління юстиції інформує [182]
Інвестиції та інвестиційні проекти [18]
Державна податкова інспекція [334]
РЦСССДМ [195]
Нормативно-правові акти [9]
Нормативно-правові акти, що належать до компетенції РДА, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню
Відомості про взаємодію з громадською радою та її діяльністю [16]
Звернення громадян [26]
Сектор інформаційної діяльності та комунікації з громадскістю [817]
Державний реєстр виборців [5]
Центр зайнятості [54]
Архів [1]
Архітектура та містобудування [7]
Відомості про проведення консультацій з громадськістю [2]
Відомості про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки
Громадська експертиза та обговорення [5]
Виконання Закону України "Про очищення влади" [20]
Обговорення змін до Конституції України щодо децентралізації влади [4]
Надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення [1]
Виконання місцевого бюджету [10]
Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти [3]
Інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції РДА [1]
Цільовві програми у відповідній сфері [1]
Регуляторна діяльність [2]
Регуляторна діяльність: плани підготовки регуляторних актів; повідомлення про оприлюднення та проекти регуляторних актів; звіти про відстеження результативності; реєстр регулярних актів
Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації [1]
Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян чи органу
Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів [1]
Відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів. у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня
Місія, функції, повноваження, основні завдання та нормативно-правові засади діяльності [1]
Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів [1]
Місцезнаходження органу, його управлінь, відділів та інших структурних підрозділів (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти та веб-сайтів)
Порядок оскарження прийнятих рішень [1]
Основні функції структурних підрозділів [1]
Основні функції структурних підрозділів, а також прізвища, імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх керівників
Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника [1]
Прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників
Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання [1]
Адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і реєстрацію вхідної кореспонденції
Територіальні органи [0]
Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установ [1]
Соціально-економічний розвиток регіону [0]
Показники розрахунків за енергоносії [2]
Антикорупційна діяльність [0]
Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник [1]

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Городенківського районного управління юстиції

 Івано-Франківської області.

 Загальні положення.

 1. Відповідно до Конституції України, кожен має право на працю, що включає в себе можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується, а також право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

 2. Правила внутрішнього трудового розпорядку Городенківського районного управління юстиції розробленні відповідно до Кодексу законів про працю України, Закону України " Про державну службу" та інших нормативних актів, що регулюють умови праці та відпочинку, внутрішній трудовий розпорядок, а також порядок та умови застосування заходів заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни до працівників управління.

 3. Правила внутрішнього розпорядку покликані сприяти зміцненню трудової дисципліни, раціональному використанню робочого часу, підвищенню ефективності та продуктивності праці, своєчасному і точному виконанню посадових обов'язків.

 4. Всі питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються керівництвом управління юстиції в межах наданих йому прав, а, в окремих випадках, передбачених чинним законодавством, за погодженням з профспілковим комітетом.

 

Порядок прийому і звільнення працівників.

 5. Прийняття на державну службу в районному управління юстиції здійснюється у відповідності з Законом України «Про державну службу»

 6. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору.

 7. При прийомі на роботу керівник районного управління юстиції зобов'язаний зажадати від особи, що поступає на роботу, документи, передбачені законодавством.

 При укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

 8. На державну службу не можуть бути прийняті особи, які:

 >  Визнані у встановленому порядку не дієздатними;

 >  Мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

 >  У разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

 >   В інших випадках, встановлених законами України.

 9. При прийомі працівника на роботу або його переведенні за згодою на іншу роботу керівник районного управління юстиції  зобов'язаний:

 а) ознайомити працівника з дорученою ділянкою роботи, умовами оплати праці, роз'яснити його права і обов'язки згідно наказу про розподіл обов'язків між працівниками управління;

б) ознайомити його з Правилами внутрішнього розпорядку,  Положенням про преміювання працівників управління юстиції.

 10. На всіх працівників у встановленому порядку ведуться трудові книжки і особові справи.

 11. З метою підвищення ефективності діяльності державних службовців періодично  проводиться  атестація, під час якої оцінюється робота, ділові та професійні якості працівників.

 12. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника  може проводитися стажування у відповідному державному органі терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

 13. Розірвання трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених законодавством, із дотриманням встановленого законом порядку.

 14. Працівники мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши керівника Головного управління юстиції   Івано-Франківської області, керівника районного управління юстиції письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість та інше),  розірвання трудового договору  проводиться у  строк, про який просить працівник.

 15. Розірвання трудового договору з ініціативи керівництва  не допускається без попереднього погодження з профспілковим комітетом, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 Не допускається звільнення працівника з ініціативи керівництва в період непрацездатності   (крім  звільнення  за  п.5   ст.40   КЗпП  України)   а  також перебування його у відпустці. Це правило не поширюється на випадок  ліквідації районного управління юстиції.

 Для державних службовців установлюється граничний вік перебування на державній службі: для чоловіків - 60 років, для жінок - 55 років. Продовження строку перебування на державній службі можливе лише у порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".

 16. Припинення трудового договору оформляється наказом начальника Головного управління юстиції в Івано-Франківській  області, за погодженням  начальника  районного управління юстиції. В день звільнення  працівнику зобов’язані видати трудову книжку з внесеним в неї записом про звільнення та зробити з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку заносяться у суворій відповідності з формулюванням чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт та статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 17. В разі, якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, керівництво не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

 

Основні обов'язки працівників районного  управління юстиції.

 18. Працівники Городенківського  районного управління юстиції зобов'язані:

 а) працювати чесно і добросовісно, дотримуватися трудової дисципліни, своєчасно і в повному обсязі виконувати розпорядження вищестоящих органів, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що перешкоджають іншим працівникам виконувати їх обов'язки;

б) дотримуватися вимог по охороні праці, техніці безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, що передбачено відповідними правилами та інструкціями;

в) підвищувати якість та продуктивність праці, своєчасно і в повному об’ємі виконувати поставлені завдання;

г) утримувати своє робоче місце в порядку та чистоті, а також підтримувати чистоту в приміщенні та на закріпленій за районним  управлінням юстиції території;

д) тримати на робочому столі лише потрібні для роботи документи;

є) виходячи з кабінету, при відсутності в ньому працівників, закривати кімнату на ключ;

є) в кінці робочого дня виключати електричне освітлення, закривати вікна, двері робочої кімнати;

ж) не включати в електромережу не передбачених проектом по експлуатації адмінбудинку приладів;

з) підтримувати встановлений порядок зберігання матеріальних цінностей та документів, економно та раціонально витрачати електроенергію та інші матеріальні ресурси;

і) постійно підвищувати свій професійний рівень;

й) суворо дотримуватись етики поведінки;

к) зберігати державну та службову таємницю;

 Коло обов'язків, які виконує кожний працівник по посаді, визначається посадовими інструкціями, що затверджені начальником районного управління юстиції.

 19. Державним службовцям районного управління юстиції забороняється:

 а) займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо чи через посередників, або бути повіреним третіх осіб у справах державного органу, де він працює, а також виконувати роботу на умовах сумісницької (крім наукової, викладацької та творчої практики);

б) сприяти, використовуючи своє становище, фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької діяльності з метою одержання за це винагороди у грошовому чи іншому вигляді, послуг, пільг;

в) самостійно або через представника входити до складу керівних органів підприємств, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об'єднань кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність;

г) приймати подарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку із своєю службовою діяльністю;

д) державні службовці не можуть брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають функціонуванню держоргану.

 

Основні права працівників управління юстиції.

 20. Працівник районного управління юстиції має право:

 а) брати участь у розгляді питань і прийнятті в межах своєї компетенції рішень;

б) одержувати від державних органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого та регіонального самоврядування необхідну інформацію з питань, що належать до його компетенції;

в) вимагати затвердження керівником районного управління юстиції чітко визначеного обсягу службових обов'язків за займаною посадою;

г) на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та стажу роботи;

д) безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються його роботи, в необхідних випадках давати особисті пояснення;

е) вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри;

є) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

ж) на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

 

Основні права керівника.

 21. Керівник районного управління юстиції має право:

 а) вимагати від працівника належного, своєчасного і якісного виконання своїх службових обов'язків і завдань, суворого дотримання трудової і виконавської дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку ;

б) вимагати від працівника пояснень з приводу порушень трудової і виконавської дисципліни, вирішувати питання про притягнення його до відповідальності;

в) заохочувати за сумлінну працю, досягнення високих результатів в роботі та виходити у вище стоячі органи з пропозиціями про заохочення.

 

Робочий час і час відпочинку.

 22. В управлінні юстиції встановлюється 40-годинний робочий тиждень з двома вихідними: субота та неділя.

 Встановлюється наступний режим роботи:

 >       Понеділок, вівторок, середа, четвер - з 8-00 год. до 17-15 год. з перервою на обід з 12-00 до 13-00;

 >       п'ятниця - з 8-00 до 16-00 з перервою на обід з 12-00 до 13-00.

 23.   Районним управлінням юстиції проводиться облік виходу на роботу та залишання роботи працівниками.

 Працівника, який з'явився на роботу в нетверезому стані, адміністрація відсторонює від виконання своїх обов'язків.

 24.   На працівників, які знаходяться у відрядженні, розповсюджується режим робочого часу та часу відпочинку тих установ, в які вони відряджені. Замість днів відпочинку, не використаних під час відрядження, інші дні відпочинку під час повернення після відрядження не надаються. Якщо працівники спеціально відряджені для роботи у святкові або вихідні дні, компенсація за роботу в ці дні проводиться у відповідності з чинним законодавством.

 У випадках від'їзду у відрядження за розпорядженням керівника районного управління юстиції у вихідний день,  працівнику при поверненні з відрядження надається інший день відпочинку у встановленому порядку.

 При поверненні працівника з відрядження до місця постійної роботи до закінчення робочого часу питання про час виходу на роботу в цей день вирішується за домовленістю з керівником районного управління юстиції.

 25. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов'язані за розпорядженням керівництва з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується відповідно до чинного законодавства.

 26. Забороняється в робочий час:

 а) відволікати працівників від безпосередньої роботи, відкликати або відсторонювати їх від виконання службових обов'язків для виконання громадських доручень;

б) скликати збори, засідання та інші наради з громадських питань для виконання громадських доручень чи обов'язків.

 27. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється керівником районного управління юстиції за погодженням з профспілковим комітетом з врахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи управління юстиції та сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відому всіх працівників управління юстиції.

 Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, встановлених графіком, узгоджується між працівником і керівником районного управління  юстиції.

 Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника за умови що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів і тільки у випадках, передбачених ст.12 Закону України "Про відпустки" та ст.20 Закону України "Про державну службу".

 Невикористана частина щорічної відпустки надається працівнику у будь-який інший час до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

 

Заохочення за успіхи в роботі.

 28.За зразкове виконання службових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, ініціативу та інші досягнення в роботі застосовується такі заохочення:

 а)   оголошення подяки;

б)   видача грошової премії;

в) надання в першу чергу переваг та пільг в галузі соціально - культурного і житлово-побутового обслуговування;

г) нагородження відзнаками Президента України, почесними грамотами, присвоєння почесних звань.

 29. Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відому всіх працівників районного управління юстиції і заноситься до трудової книжки у відповідності з інструкцією про порядок ведення трудових книжок.

 30. Для заохочення працівників, трудовий колектив має право висловлювати думку відносно кандидатур, які представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

Відповідальність за порушення трудової дисципліни.

 31. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або виконання на неналежному рівні з вини працівника покладених на нього службових обов'язків, тягне за собою застосування дисциплінарного стягнення:

а)     догана;

б)    звільнення;

звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосовано за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладеним на нього трудовим договором або Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 32. Прогулом вважається відсутність на роботі без поважних причин більше трьох годин протягом робочого дня.

 За прогул без поважної причини адміністрація застосовує одне із стягнень, передбачених п.31 цих Правил.

 33. До застосування стягнення від порушника трудової дисципліни  керівник районного управління юстиції повинен зажадати письмове пояснення. Відмова працівника дати пояснення не може бути перешкодою для застосування дисциплінарного  стягнення.

 Дисциплінарне стягнення застосовується керівником районного управління юстиції безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу відсутності працівника у зв'язку з хворобою або перебуванням у відпустці.

 Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 34. За кожне порушення дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення повинно бути враховано  ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

 Наказ про застосування до працівника дисциплінарного стягнення оголошуєтьсяйому під розписку. В необхідних випадках наказ доводиться до відома всіхпрацівників районного управління юстиції.

 Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

 Керівник районного управління юстиції  по своїй ініціативі або за клопотаннями трудового колективу, начальників відділів може зняти стягнення до закінчення одного року, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник.

 Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заохочення, вказані в цих Правилах, не застосовуються.

 35. Правила внутрішнього трудового розпорядку розповсюджуються на всіх працівників районного управління юстиції, як постійних, так і тимчасових.

 36. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в районному управлінні юстиції на видному місці.

Форма входу
Друзі сайту
Карта захисних споруд
цивільного захисту
Українське національне інформаційне агенство
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Городенківська РДА © 2019 Хостинг від uCoz